Hopp til innhold

Kontakt oss

Postadresse
Berggardsmyrvegen 30
7590 Tydal

E-postadresse
tydal@bygdeservice.no

Foretaksnummer
NO 985 687 021 MVA

Bankkonto
4285 13 08010

Daglig Leder
Jens Peder Svelmo
Mobil 97507590
tydal@bygdeservice.no

Styreleder
John Helge Kåsen
Mobil 90973324

Kontakt oss

Postadresse
Berggardsmyrvegen 30
7590 Tydal

E-postadresse
tydal@bygdeservice.no

Foretaksnummer
NO 985 687 021 MVA

Bankkonto
4285 13 08010

Daglig Leder
Jens Peder Svelmo
Mobil 97507590
tydal@bygdeservice.no

Styreleder
John Helge Kåsen
Mobil 90973324

Oppgi en gyldig e-postadresse

Oppgi ditt telefonnummer

Vennligst oppgi navn på kontaktperson

Oppgi postnummer. 4 siffer

Oppgi hva du ønsker å få utført

Samtykke må bekreftes før skjema sendes inn